Polecają nas

Panie Dorota Połom oraz Małgorzata Wasilewska zrealizowały w roku 2009-2010 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej cykl szkoleń obejmujący następujące zagadnienia:
- Perswazja i emocje jako narzędzia zdobycia przewagi konkurencyjnej
- Profesjonalna obsługa klienta
- Zarządzanie komunikacją
- Miękkie aspekty zarządzania projektami

Wszystkie treningi, w których uczestniczyli nasi pracownicy, prowadzone były w pełni profesjonalnie. Pani Dorota i Pani Małgorzata wykazały się olbrzymią wiedzą i doskonałym warsztatem trenerskim.

Świetnie poruszają się w trudnej tematyce nowoczesnego marketingu i zarządzania, jednocześnie podbudowując warsztaty opisami przypadków. Wysoką wartość merytoryczną potwierdziły także badania efektywności szkoleń.
Obie trenerki tworzą świetny duet. Są twórcze, dowcipne i elastyczne. Umieją się błyskawicznie dostosować do poziomów komunikacyjnych różnych grup odbiorców.

W pełni polecamy wszelkie zajęcia tych Pań. Nikt się na nich nie będzie nudził – to pewne.

Dyrektor
J. Andrzej Orzeł

W imieniu pracowników Działu Obsługi Klienta firmy Blue Media S.A. bardzo serdecznie chciałabym podziękować Pani Małgorzacie Wasilewskiej za przeprowadzenie autorskiego warsztatu dotyczącego radzenia sobie ze stresem.

Pracownicy otrzymali sporą dawkę praktycznych informacji na temat skutecznych metod radzenia sobie ze skutkami stresu. Dodatkowo poznali tajniki minimalizowania jego negatywnych skutków. Zapoznali się z technikami relaksacyjnymi oraz zdefiniowali główne stresory obecne w ich życiu zawodowym oraz prywatnym.

Pani Małgorzata bardzo profesjonalnie przeprowadziła warsztat, przekazując uczestnikom minimum wiedzy teoretycznej, maksymalnie dużo natomiast praktycznych informacji oraz ćwiczeń oddechowo-ruchowych.

Dominika Kotuła,
HR Manager Blue Media Sp. z o.o.

Firma Stabilator udziela referencji Pani Dorocie Połom jako trenerowi kompetentnemu, odpowiedzialnemu i profesjonalnemu w prowadzeniu zajęć.

W latach 2009-2010 Pani Dorota przeprowadziła w naszej firmie następujące szkolenia:
- Budowanie wizerunku firmy. Komunikacja wewnętrzna
- Zarządzanie wizerunkiem marki
- System Wartości i System Zachowań

Pani Dorota jest praktykiem, co stanowi wartość dodaną do jej szkoleń. Jako trener wykorzystuje swoje bogate doświadczenie zawodowe i obserwacje życiowe, dzięki czemu jej szkolenia są bardzo interesujące. Zajęcia przez nią prowadzone mają charakter nie tylko czysto wykładowy, ale - co ważne – również warsztatowy, co daje możliwość większego zaangażowania uczestników.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić PaniĄ Dorotę jako solidnego i profesjonalnego trenera. Potrafi ona nawiązywać bardzo dobry kontakt ze słuchaczami, przez co grupa nabiera zaufania do prowadzącej, a sposób i jakość przekazywania wiedzy świadczy o jej wysokim poziomie merytorycznym.

Barbara Kwiatkowska,
Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Attex Sp. z o.o. wyraża swoje podziękowanie Pani Małgorzacie Wasilewskiej oraz Pani Ewie Wojtych za przeprowadzenie szkolenia: komunikacja interpersonalna.

Realizowanie programu szkolenia wymagało dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, i było na wysokim poziomie. W połączeniu z dużym zaangażowaniem, otwartością i przyjaznym nastawieniem do uczestników osiągnięto wysoki poziom zadowolenia pracowników korzystających ze szkolenia, a jednocześnie ogromną przyswajalność przekazywanej wiedzy.

Pokazały nam Panie wysoką odpowiedzialność i solidne umiejętności gwarantujące wysoką jakość.

Marek Kobyra,
Dyrekrot Zarządzający

Pani Wasilewska i Pani Wojtych - refrerencje

Wiodącym tematem szkolenia była komunikacja interpersonalna z elementami negocjacji (oraz technik sprzedaży).
Z zainteresowaniem obserwowaliśmy rozwój naszego personelu, szybkie przyswajanie wiedzy, umiejętność przełożenia teorii na konkretne zadania. Ułatwił to z pewnością aktywny system warsztatowy, jaki zaprezentowały trenerki z Trójmiasta. W sposób twórczy i nieskrępowany rozwiązywały problemy, ukazując uczestnikom konieczność kreatywnego podchodzenia do wykonywanych obowiązków oraz korzyści wynikające ze sprawnej komunikacji.

Szkolenie zostało przeprowadzone w pełni profesjonalnie. Będąc pod wrażeniem otwartości, rzetelnej wiedzy oraz doskonałej umiejętności pracy z grupą, polecamy korzystanie z treningów i szkoleń prowadzonych przez obie Panie.

Marek Mikuś,
współwłaściciel

Pracodawcy Pomorza pragną podziękować za przeprowadzenie szkolenia „Jak Cię widzą tak Cię piszą” (budowanie wizerunku firmy).

Wysokie kompetencje Pani Doroty Połom sprawiły, że uczestnicy z uwagą i zaangażowaniem przyjmowali przekazywaną wiedzę. Zagadnienia z budowania tożsamości i wizerunku oraz systemów zachowań należą do trudnych i rzadko można się z nimi zetknąć na rynku szkoleniowym.

Tym bardziej wierzymy, że dzięki nam uda się stać bardziej konkurencyjnymi.

Zbigniew Canowiecki,
Prezes

Małgorzata Wasilewska prowadziła w roku 2012 na naszej uczelni treningi z komunikacji oraz budowania i motywowania zespołów.

Wszystkie szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione zarówno na płaszczyźnie merytorycznej, jak i doboru metod pracy. Niewątpliwie wielką zaletą Pani Małgorzaty jest jej zawodowe doświadczenie. Doskonale rozumie problematykę zagadnień z zakresu szeroko rozumianego zarządzania. Świetnie się komunikuje, proponuje odgrywanie ról, ćwiczenia grupowe, nietypowe rozwiązania dotyczące zmiany miejsc szkoleń. Znajomość tematu, ogrom ćwiczeń oraz wartki dialog świadczą o jej profesjonalizmie i zaangażowaniu. Warto.

Dr Wanda Kustrzeba,
dziekan

Panie Ewa Wojtych oraz Małgorzata Wasilewska przeprowadziły w naszej szkole warsztaty na temat asertywności i twórczego rozwiązywania problemów.

Zajęcia zostały przyjęte przez młodzież naszej szkoły z zainteresowaniem. Paniom udało się nawiązać dobry kontakt i zachęcić uczniów do pracy. Po zakończonych zajęciach uczniowie dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami i pokazywali efekty swojej pracy w postaci wykonanych plakatów itp. Wyrazili również chęc uczestniczenia w podobnych treningach w przyszłości.

John Sudar,
Dyrektor szkoły

Małgorzata Wasilewska prowadziła dla naszego stowarzyszenia cykl warsztatów z komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności.

Sesjom towarzyszyły mini-wykłady z zagadnień dotyczących teorii komunikowania się oraz nawiązywania i utrzymywania relacji.

Uczestnicy zapoznawali się z technikami pozwalającymi zwiększać umiejętności aktywnego słuchania, pracowali z tekstem mówionym i pisanym, odgrywali sceny. Bardzo podobała im się forma aktywizacji z wykorzystaniem improwizacyjnych występów publicznych.

Zajęcia prowadzone przez Panią Małgorzatę są inspirujące i twórcze. Ona sama błyskawicznie dostosowuje się do grupy nie tracąc celu, jaki przyświeca prowadzonym szkoleniom. Manipuluje i bawi się własnym warsztatem tak, by w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać potencjał, możliwości i umiejętności uczestników. Gorąco polecamy!

Wanda Kustrzeba,
Prezes

Amazonki Gdyńskie serdecznie dziękują za profesjonalnie przeprowadzone szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej wraz z warsztatami asertywności.

Osoby uczestniczące w warsztatach wysoko oceniły poziom szkolenia, które odbyło się w swobodnej, niewymuszonej atmosferze, ułatwiającej nabycie nowych umiejętności.

Szkolenie było przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny. Panie szybko nawiązały kontakt z grupą, podejmowały interesujące tematy i prowokowały do ciekawych dyskusji.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji, samooceny i dowartościowania jest bardzo istotne dla osób, u których nastąpiło rozchwianie psychiczne spowodowane groźną chorobą. Będziemy polecać Pań szkolenia wszystkim, dla których umiejętności sprawnego komunikowania się są niezbędne.

Elżbieta Ciesielska-Sołtysek,
Prezes